جدیدترین مطالب خلاقیت
خانه » بایگانی برچسب : خلاقیت و نوآوری در بازیگری

بایگانی برچسب : خلاقیت و نوآوری در بازیگری

اراده و خلاقیت بازیگر یا تاثیر نوآوری در باور پذیری نقش؟

شاید هنر هرچه باور پذیر کردن یک نقش مهم‎ترین چیزی است که یک بازیگر را محبوب می‎کند؛ در این میان بازیگرانی هستند که چنان به این وظیفه خود پایبندند که پا را حتی فراتر از این گذاشته‎اند. خلاقیت و نوآوری در بازیگری چیزی نیست کهبه آسانی بتوان از آن چشم پوشید؛ بعضی بازیگران  برای باورپذیر کردن نفش خود، چنان در آن ... ادامه مطلب »